بازگشت

کندر آتشی

وزن: ۶۰ گرم، دود کردن کندر آتشی موثر در درمان افسردگی و اضطراب است و برای رفع سردرد نیز مفید است.

قیمت: 5,000 تومان

دود کردن کندر آتشی موثر در درمان افسردگی و اضطراب است و برای رفع سردرد نیز مفید است.

دود کردن کندر باعث درمان عفونت های رحم می شود و سینوزیت را نیز رفع می کند همچنین برای رفع سردرد می توانید از این محصول نیز استفاده کنید.

برای درمان سرفه و برونشیت و آسم بسیار مفید است.

می توانید با دود کردن کندر هوای اطراف خود را ضدعفونی کنید.


ثبت نظر و امتیاز