بازگشت

بذر تره

وزن: ۳۰ گرم، مقوی معده و برطرف کننده یبوست.

قیمت: 3,900 تومان

کلمات کلیدی:

تقویت کننده کلیه و مثانه و محرک اشتها.

مقوی معده و برطرف کننده یبوست.

قطع کننده خونریزی و افزاینده نیروی جنسی.

تحلیل برنده گازهای روده و رفع کننده امراض سرد بدن.

ضد دل پیچه و مفید برای اسهال ساده.

بازکننده انسدادهای مجاری کبد و ضد اسهال مزمن می باشد.


ثبت نظر و امتیاز