بازگشت

رازیانه

وزن: ۴۰ گرم، مدر و قاعده آور.

قیمت: 1,700 تومان

کلمات کلیدی:

ضد نفخ.

درمان قولنج.

رفع بلغم.

زیاد کننده شیر مادران.

معطر کننده.

محرک.

بادشکن.

مدر و قاعده آور.


ثبت نظر و امتیاز