بازگشت

عرق زنیان ارگانیک

وزن: 1 لیتر، 100درصد خالص، دافع رطوبات بدن و معده.

قیمت: 8,000 تومان

کلمات کلیدی:

100درصد خالص.

تهیه شده به روش تقطیر با بخار آب.

ضدعفونی کننده.

مقوی معده.

ضد قارچ و انگل.

دافع رطوبات بدن و معده.


ثبت نظر و امتیاز