بازگشت

عرق شاهتره ارگانیک

وزن: 1 لیتر، 100درصد خالص، درمان عفونت‌های پوستی و اگزما.

کلمات کلیدی:

100درصد خالص.

تهیه شده به روش تقطیر با بخار آب.

روشن کننده پوست.

رفع حرارت کبد.

تصفیه کننده خون.

درمان عفونت های پوستی و اگزما.


ثبت نظر و امتیاز