بازگشت

آرد کامل گندم بومی

وزن: 500 گرم، آرد کامل گندم سبوسدار

قیمت: 6,000 تومان

آرد گندم کامل آردی است که از حاوی تمام اجزاء دانه گندم، (مغز) اندوسپورم، جوانه پنهان و سبوس تهیه شده است. وجود سبوس گندم در آرد کامل، مانع تکامل گلوتن شده و لذا محصول حاصل از پخت آرد کامل سنگین تر از محصول پخت آرد سفید گندم می باشد.به زبان ساده تر آرد کامل گندم آردی است که هیچ یک از اجزاء گندم طی فرآیند تبدیل به آرد از آن جدا نمی شود.


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط