بازگشت

شامپو ضد شپش

وزن: 1 عدد، 100درصد گیاهی، حاوی اکالیپتوس، مورد، سیاهدانه، اسپند و ...

قیمت: 21,000 تومان

100درصد گیاهی.

مناسب برای کودکان 2سال به بالا.

حاوی اکالیپتوس، مورد، سیاهدانه، اسپند و ...


ثبت نظر و امتیاز