بازگشت

مداد چشم گیاهی

وزن: 1 عدد، تقویت کننده مژه و ابرو، رفع خشکی و سوزش چشم.

قیمت: 12,000 تومان

کلمات کلیدی:

صددرصد طبیعی و بدون عوارض.

تقویت کننده مژه و ابرو.

رفع خشکی و سوزش چشم.

جایگزین سالم برای مداد آرایشی شیمیایی.


ثبت نظر و امتیاز