بازگشت

رژ لب گیاهی قرمز روشن

وزن : 1 عدد کد 16 رژ لب گیاهی قرمز روشن از بهترین روغن‌های گیاهی ترکیب شده و در آن هیچگونه مواد و روغن نفتی استفاده نشده است.

قیمت: 22,000 تومان

در تهیه این  رژ لب از هیچ گونه مواد نفتی استفاده نشده است.

بدون سرب 

تهیه شده از بهترین روغن های گیاهی و عسل چهل گیاه و... 


ثبت نظر و امتیاز