بازگشت

رژ لب گیاهی نارنجی

وزن : 1 عدد کد 2، رژ لب گیاهی نارنجی از بهترین روغن‌های گیاهی ترکیب شده و در آن هیچگونه مواد و روغن نفتی استفاده نشده است.

قیمت: 22,000 تومان

در تهیه این رژ از هیچ گونه مواد نفتی استفاده نشده است. 

بدون سرب 

بدون چربی حیوانی 

این محصول از روغن های گیاهی، عسل چهل گیاه و... تهیه شده است


ثبت نظر و امتیاز