بازگشت

روغن اسفند

وزن: 1 عدد، تاثیر روغن اسفند در کاهش دردهای مفصلی و استخوانی بسیار فوق العاده است.

قیمت: 10,000 تومان

کلمات کلیدی:

کاربردهای موضعی شامل رفع درد کمر، رعشه، درد سیاتیک و مفاصل می باشد.

بهتر است ماساژ روغن در موضع درد بصورت دورانی در جهت عقربه های ساعت و یا حرکت از سمت پایین به بالا باشد.

برای فلج، رعشه، سستی، صرع و پریدن ناگهانی اعضای بدن چه از طریق چکاندن در بینی و چه از طریق ضماد مفید است.

تنقیه با روغن اسفند نیز برای تسکین درد کمر و سیاتیک و سردی کلیه و رحم نافع است.


ثبت نظر و امتیاز