ارده ساده دو آتیشه کوچک

وزن : 400 گرم، ارده ساده دو آتیشه، گرم و تر

گرم و تر 

کاهنده فشار خون 

ادرار آور و قاعده آور و نرم کننده معده و روده 

ضد روماتیسم


ثبت نظر و امتیاز