ارده ساده دو آتیشه بزرگ

وزن : 750 گرم ، ارده دو آتیشه ساده، گرم و تر

قیمت: 55,000 تومان

گرم و تر 

نرم کننده معده و روده 

ضد روماتیسم 

ادار آور و قاعده آور 

کاهنده فشار خون 


ثبت نظر و امتیاز