ارده ساده کوچک

وزن: 400 گرم، نرم کننده معده و روده.

گرم و تر.

نرم کننده معده و روده.

ادرار آور و قاعده آور.

کاهنده فشار خون.

ضد روماتیسم و درمان کننده بواسیر.


ثبت نظر و امتیاز