ارده ساده بزرگ

وزن: 670 گرم، گرم و تر، نرم کننده معده و روده.

کلمات کلیدی:

گرم و تر.

نرم کننده معده و روده.

ادرار آور و قاعده آور.

کاهنده فشار خون.

ضد روماتیسم و درمان کننده بواسیر.


ثبت نظر و امتیاز