بازگشت

آبغوره

وزن: 1 لیتر، تهیه شده به روش طبیعی، فاقد نمک و هرگونه افزودنی.

قیمت: 18,000 تومان

کلمات کلیدی:

تهیه شده به روش طبیعی.

فاقد نمک و هرگونه افزودنی.

صفرابر.

کاهنده فشار خون.

محرک اشتهاء.

تصفیه کننده خون.

تب بر.


ثبت نظر و امتیاز