بازگشت

عسل هفت اقلیم

وزن : 1 کیلوگرم ،ترکیبی از 7 نوع عسل

قیمت: 95,000 تومان

عسل طبیعی هفت اقلیم از ترکیب هفت نوع عسل بوجود آمده است. 

تمامی این عسل ها از مراتع سرسبز ایران تهیه شده اند. 

عسل هایی که به تنهایی قابلیت مصرف ندارند در این ترکیب وجود دارند مانند عسل بادام 

طبع : ترکیبی


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط